NumPy’de matrisler nasıl çarpılır: çarpma(), matmul()

numpy nedir

NumPy, çok boyutlu dizilerin oluşturulmasına ve bunlar üzerinde matris toplama, çıkarma ve çarpma gibi çeşitli işlemlere izin veren bir Python kitaplığıdır.

dizi nedir

Matematikte matris, her bir elemanın içinde kapladığı satır ve sütun numarası ile tanımlanabildiği, satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir sayılar kümesidir.

NumPy’de matrisler nasıl çarpılır

NumPy esas olarak matris çarpımı için 2 işlev sunar: çarpma() ve matmul().

çarpma() ile eleman eleman matris çarpımı

NumPy’nin np.multiply() işlevi, 2 dizinin eleman eleman çarpımını gerçekleştirmenize izin verir. Fonksiyonun parametreleri, her ikisine de atanan değişkenlerdir.

Kod:

numpy’yi np a=np.array( olarak içe aktarın)[[1,2],
[3,4]]) b=np.dizi([[5,6],
[7,8]]) c=np.multiply(a,b) print(“Eleman eleman matris çarpımı: “, c)

Sonuç:

matmul() ile matris çarpımı

np.matmul() işlevi, matematikte tipik matris çarpımını gerçekleştirmenize olanak tanır. İşlev, her iki diziye atanan değişkenleri parametre olarak gerektirir.

Burada birinci matrisin sütun sayısının ikincinin satır sayısına eşit olmasına dikkat etmek gerekecektir.

Kod:

numpy’yi np a=np.array( olarak içe aktarın)[[1,2],
[3,4]]) b=np.dizi([[5,6],
[7,8]]) c=np.matmul(a,b) print(“a’nın b’ye göre matris çarpımı: “, c)

Sonuç:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.