ASCII kodları nelerdir

ASCII kodu (Bilgi değişimi için Amerikan Standart koduİspanyolca’ya çevrilen, Standart Amerikan Bilgi Değişimi Kodu anlamına gelir), dijital sistemlerde metinsel bilgileri iletmek için kullanılan alfasayısal karakterlere belirli sayısal değerler atayan basit bir kodlama sistemidir.

ASCII kodlarının orijinal listesi, Kuzey Amerika’da kullanılan büyük ve küçük harfleri, dolar işareti gibi özel sembolleri ve atlama gibi yazdırılamayan klavye kontrol karakterlerini içeren ikili yedili (sıfırdan 127’ye kadar) düzenlenmiş 128 öğeden oluşur. diğerleri arasında satır veya satır başı.

Bununla birlikte, bilgisayar sistemlerinin küresel düzeyde geliştirilmesi, IBM şirketinin kişisel bilgisayarlarında kullanılmak üzere genişletilmiş bir ASCCI kodunun oluşturulmasını teşvik etmesine neden oldu. Bu liste, diğerleri arasında Ñ harfi, matematiksel semboller, uluslararası para birimi sembolleri gibi uluslararası metin karakterlerini içerir. Hepsi ikili sekizlilerde temsil edilir.

Bir işlemci ile donatılmış bilgisayarlar tarafından anlaşılabilir 7 veya 8 elemanlı (sıfırlar ve birler) ikili sayılar olarak temsil edilmelerine rağmen, ASCII kodları ondalık gösterimleri kullanılarak standart bir klavyeye girilebilir. Örneğin, işaretteki sembol, ASCII kod tablosunun 64 sayısına karşılık gelir, bu nedenle bu sembolü ASCII kodlamasını kullanarak bir klavyede yazmak istediğinizde, sadece ALT + 64 kombinasyonuna basın (entegre sayısal klavyeyi kullanarak).

Ardından, size mükemmel bir şekilde tanımlanmış ve IBM sayfasında yayınlanan ASCII kodlarının tam tablosunu gösteriyoruz. Yazdırılamayan kontrol karakterleri (orijinal listeden 0 ila 32 arası) hariç tutulur.

ASCIIC KoduKarakterASCIIC KoduKarakterASCIIC KoduKarakter33! ünlem işareti34» çift tırnak35# pound işareti36$ dolar işareti %37 yüzde işareti38& ve işareti39′ kesme işareti40( sol parantez41) sağ parantez42* yıldız işareti43+ artı işareti44, virgül45– tire46. dot47/ eğik çizgi48049150251352453554655756857958: iki nokta üst üste59; noktalı virgül60< daha az işaret61= eşittir işaret62> işaret63’ten büyük mü? soru işareti64@ at65A a sermaye66B b sermaye67C c sermaye68D sermaye69E e sermaye70F f sermaye71G g sermaye72H s sermaye73I i sermaye74J j sermaye75K k sermaye76L l sermaye77M m sermaye78N n sermaye79O o sermaye80P p sermaye81Q q sermaye82R r sermaye83S s sermaye84T r sermaye 83S büyük sermaye84T r sermayeW86yX büyük sermaye90u büyük sermaye74J j sermaye75K k sermaye76L l sermaye77M m sermaye z büyük harf91[ corchete izquierdo92\ barra inclinada invertida93] corchete derecho94^ acento circunflejo95_ subrayado96` acento grave97a a minúscula98b b minúscula99c c minúscula100d d minúscula101e e minúscula102f f minúscula103g g minúscula104h h minúscula105i i minúscula106j j minúscula107k k minúscula108l l minúscula109m m minúscula110n n minúscula111o o minúscula112p p minúscula113q q minúscula114r r minúscula115s s minúscula116t t minúscula117u u küçük harf118v v küçük harf119w w küçük harf120x x küçük harf121y küçük harf122z z küçük harf123{ sol ayraç124| dikey çubuk125} sağ ayraç126~ tilde

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.