Android için Google Anında Çeviri Yazısı

Bu Google aracıyla sesi metne dönüştürün.

Ses tanıma teknolojisi uzun süredir mobil cihazlara entegre edilmiştir ve buna güzel bir örnek Siri, Alexa veya Google Asistan’dır. Aynı teknoloji, konuşmayı metne dönüştüren uygulamalar tarafından kullanılır. İşitme kaybı olan kişiler için sözlü iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış, ancak farklı günlük durumlarda kullanılabilecek bir araç olan Google Anında Transkripsiyon örneği böyledir.

Google Anında Deşifre, mikrofon tarafından alınan kelimeleri gerçek zamanlı olarak kopyalar ve doğrudan okunabilmeleri, kopyalanabilmeleri veya çevrilebilmeleri için terminal ekranına gönderir. Aynı ekrandan, sağır bir kullanıcının konuşmak zorunda kalmamak için klavyeyi kullanarak nihai muhatabına yanıt vermesini sağlar. Uygulama aynı anda iki dile kadar çalışır ve ayrıca havlama, kapıya vurma veya araç gürültüsü gibi bir diyaloğa karşılık gelen sesleri de tanıyabilir. Yazıya dökülmüş metinlerin veya seslerin geçmişini 3 günlük bir süre boyunca kaydetme işlevi içerir.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.